El seu estudi és comparar l'European and China approaches per a la regional innovació per a comparar analysis al general nivell i als analysing tres best practices de regions/ provinces a la Xina ia l'EU. It seeks to explore idees per futura cooperació mitjançant la Unió Europea i la Xina on regional innovation systems. Els estudis supporten l'European Union Cooperation on Regional Policy with China established in the Memorandum of Understanding of 2006. IUC és gestionat per la Service for Foreign Policy Instruments (FPI) in cooperation with the Directorate General for Regional and Urban Policy (REGIO).

The study has been coordinated by Casa Asia. Els autors tenen com a efecte Ronald Hall, Active Senior Advisor, European Commission, Directorat General per Regional i Urban Policy, Lambert van Nistelrooij, frm. Member d'European Parliament, Committee on Regional Development, Pablo Gándara, Team Leader, IUC Àsia, i Oscar Prat van Thiel, Sènior Expert, IUC Àsia, per les valuables feedbacks i suggeriments en la preparació d'estudis.