• ANY: 2017
  • AUTORS: Amadeo Jensana Tanehashi, Guillermo Martínez-Taberner

El primer informe de Casa Asia sobre el turisme asiàtic, titulat “Turisme asiàtic, Turisme de Qualitat”, s'articula al voltant de quatre capítols. En el primer, s'analitza l'evolució del turisme asiàtic els darrers anys, la situació actual i les principals perspectives de futur. En el segon, s'analitza el potencial d'Espanya com a mercat receptor i les limitacions principals. Al tercer capítol, s'expliquen les principals tendències del turisme dels principals mercats emissors asiàtics: el Japó, la Xina, Corea, l'Índia i el sud-est asiàtic. Finalment, a l'últim capítol s'aborden les qüestions clau per a l'atracció i l'adaptació de l'oferta al turisme asiàtic.