• ANY: 2006
  • AUTORS: Lijing Ye

Un cop superada la primera meitat de l'actual decenni ja són pocs els que dubten de la rellevància que Àsia tindrà en l'economia mundial durant aquest segle. De manera particular, l'ascensió econòmica de la Xina i l'Índia està sent objecte d'un intens debat als principals fòrums internacionals, especialment pel que fa als efectes que aquest avenç tindrà sobre els països occidentals. En aquest context, la presència d'empreses estrangeres a Àsia s'ha intensificat de manera considerable durant els darrers anys, per raons molt diverses.