La Xina s'ha convertit en els darrers anys en una de les potències mundials en ciència i innovació i un soci de gran importància per a la Unió Europea (UE) per fer front als desafiaments globals, tal com es destaca a la Comunicació de la Comissió Europea (CE) de maig del 2021 sobre l'enfocament global de la recerca i la innovació.

No obstant això, atesa la posició de la Xina com a competidor econòmic i tecnològic de la UE, la cooperació amb aquest país en matèria de recerca i innovació (R+I) s'està redissenyant. La UE juntament amb la Xina estan elaborant un full de ruta conjunt per consensuar unes condicions marc i principis rectors per a la cooperació en investigació i innovació per tal d'aconseguir la igualtat de condicions i la reciprocitat, alhora que es respecten els valors fonamentals i uns criteris d integritat ètica i científica més estrictes.

Sobre aquesta base, la UE i la Xina també estan identificant les àrees futures de recerca en què la cooperació podria derivar en beneficis mutus, com el canvi climàtic i la protecció de la biodiversitat, l'economia circular, la salut, l'alimentació, l'agricultura ol'observació oceànica. Alhora, Europa està impulsant una aproximació única i compartida entre tots els Estats Membres (EEMM) de cooperació amb el país asiàtic, que pretén ser compatible amb les característiques i interessos de cada Estat Membre.

El marc polític i els programes europeus de recerca són la principal font de finançament de les entitats espanyoles per col·laborar amb tercers països, com ara la Xina. L´objectiu d´aquest document, elaborat des de Casa Asia amb la col·laboració de la Fundació Institut Confuci de Barcelona, ​​és mostrar la cooperació en Investigació i Innovació entre Espanya i la Xina a través dels programes marc de finançament de la investigació de la Unió Europea, així com les oportunitats de col·laboració existents actualment a Horizonte Europa .

La secció 1 d'aquest document ofereix una visió general de la nova política de cooperació internacional en investigació i innovació de la UE, els principis rectors i punts a considerar pel que fa a la futura cooperació Europa-Xina. Com que la investigació no es realitza de manera aïllada sinó en col·laboració transnacional, és important conèixer el marc europeu per comprendre les tendències i reptes futurs de col·laboració Espanya-Xina.

La Secció 2 mostra la cooperació Espanya-Xina en Investigació i Innovació des de la dècada dels 90 fins a l'actualitat, incidint en el període 2014-2020, corresponent al programa Horitzó 2020, el més fructífer fins ara.

Finalment, a la Secció 3, s'exposen les oportunitats actuals de col·laboració, tant a nivell de programa “Horizonte Europa (2021-2027)” en general com de convocatòries obertes en el període 2023-2024.