En compliment del Reglament Europeu en matèria de protecció de dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE) (Reglament General de Protecció de Dades), us informem del tractament de les dades de caràcter personal que ens proporciona.

Casa Asia podrà revisar aquesta política de privadesa quan sigui necessari i publicar una versió més actualitzada a la seva pàgina web. Casa Asia informarà expressament les persones usuàries en cas que els seus drets es vegin afectats com a conseqüència duna revisió. 

1. Responsable del tractament

La informació facilitada és titularitat del Consorci Casa Asia amb domicili al Recinte de Can Tiana, C/ Bolívia, 56, 08018 Barcelona.

Per a qualsevol informació addicional podeu fer la vostra consulta a través dels següents mitjans:

Telèfon: 93 368 08 36

Correu electrònic de contacte: [protegit per correu electrònic]

2. Finalitat del tractament

La finalitat prevista del tractament de les dades personals és:

Difondre activitats i notícies sobre Àsia-Pacífic: enviar per correu electrònic butlletins i informació sobre activitats, cursos, conferències i seminaris, actes institucionals, exposicions i mostres de cinema organitzats per Casa Asia.

 • Dades personals demanades: dades identificatives (nom, cognoms, correu electrònic i població) i àmbits i activitats d'interès relacionades amb Àsia-Pacífic.
 • Legitimació: consentiment de la persona interessada.

Gestionar la inscripció a les activitats: formalització, inscripció, gestió administrativa, execució i desenvolupament dels cursos, tallers i altres activitats que organitza Casa Asia.

 • Dades personals recollides: dades identificatives (Obligatòries: nom, cognoms, DNI/NIE/Passaport, correu electrònic i telèfon de contacte. Opcionals: any de naixement, adreça postal i sexe), dades professionals (empresa i professió), dades bancàries (en cas de cancel·lació d'activitats de pagament) i àmbits i activitats d'interès relacionats amb Àsia-Pacífic.
 • Legitimació: consentiment de la persona interessada.

Servei de préstec de la Mediateca de Casa Asia: gestionar l'alta d'usuaris per tal de poder oferir els serveis bibliotecaris de préstec del fons de què disposa la Mediateca de Casa Asia.

 • Dades personals recollides: dades identificatives (nom, cognoms, DNI/NIE/Passaport, correu electrònic, telèfon, adreça postal i sexe).
 • Legitimació: consentiment de la persona interessada.
 • Destinataris: La Mediateca de Casa Asia pertany a la xarxa pública de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya. Les dades que se sol·liciten s'incorporen a un fitxer del sistema de gestió bibliotecària creat per a la gestió dels serveis que s'ofereixen als usuaris de les biblioteques públiques de Catalunya.

Atendre sol·licituds d'informació o consultes: contestar consultes i peticions d'informació que es reben a través de qualsevol canal (pàgina web, correu electrònic, presencialment).

 • Dades personals recollides: dades identificatives (nom, cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte)
 • Legitimació: el consentiment de l'usuari, implícit en la sol·licitud d'informació o consulta, als efectes que Casa Asia pugui atendre-la.

Gestionar convenis per a la realització de pràctiques de cooperació educativa a Casa Asia: selecció i gestió de les candidatures, desenvolupament i avaluació de l'estada de pràctiques d'estudiants de diverses universitats o centres educatius.

 • Dades personals demanades: dades identificatives (nom, cognoms, DNI/NIE/Passaport, correu electrònic i telèfon de contacte), dades acadèmiques (estudis cursats i en curs, idiomes, informàtica) i dades professionals (experiència professional)
 • Legitimació: consentiment de la persona interessada, la relació jurídica existent mitjançant la subscripció d'un conveni de pràctiques entre el centre educatiu Casa Asia i l'estudiant, necessària per fer les pràctiques, l'interès legítim per al desenvolupament de les relacions acadèmiques.

Gestionar respostes a autocandidatures de sol·licitud de treball o col·laboració professional: enviament de manera espontània per part de la persona interessada del seu CV, a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà

 • Dades personals recollides: dades identificatives (nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal), CV i carta de presentació.
 • Legitimació: consentiment de la persona interessada en la tramesa del currículum o sol·licitud de treball.

Gestionar la relació amb proveïdors i col·laboradors: gestionar i/o executar l'encàrrec o de la col·laboració establerta.

 • Dades personals recollides: dades identificatives (nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, adreça postal)
 • Legitimació: execució de les obligacions comercials, negocials o contractuals que assumeixen el proveïdor o col·laborador i Casa Asia. 

3. Conservació de les dades

Les dades es conservaran mentre es disposi del consentiment de la persona interessada i, en el cas dusuaris de serveis, durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recollir. En tots dos casos durant el temps necessari per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat i del tractament de les dades.

4. Comunicació de les dades a tercers

Les vostres dades no se cediran ni comunicaran a tercers, llevat de les finalitats següents:

 • Difondre activitats i notícies sobre Àsia-Pacífic: s'utilitzarà la plataforma MailChimp, cosa que implica transferir les dades a un encarregat del tractament localitzat als Estats Units, The Rocket Science Group, LLC.
 • Servei de préstec de la Mediateca de Casa Asia: les dades que se sol·liciten s'incorporen a un fitxer el responsable del qual és la Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. Servei de Biblioteques.

5. Transferència internacional de dades

Tal com s'ha esmentat al punt anterior, per a la difusió de les nostres activitats i butlletins, utilitzem la plataforma MailChimp, de The Rocket Science Group LLC, empresa amb domicili a 675 Ponce de Leon Ave. NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Les dades de les persones subscrites són, doncs, objecte d'una transferència internacional de dades ja que es tracta d'una empresa nord-americana i els seus sistemes radiquen fora de la UE. The Rocket Science Group LLC ha estat certificada pel Departament de Comerç del Govern Federal dels Estats Units i, d'acord amb la Decisió 2016/1250/CE del 12 de juliol, figura a la llista d'empreses nord-americanes que assumeixen els estàndards europeus a matèria de protecció de dades (Privacy Shield, www.privacyshield.gov). Podeu accedir a MailChimp's Legal Policies a la vostra política de protecció de dades i contactar amb el vostre delegat de Protecció de Dades enviant un missatge a [protegit per correu electrònic].

6. Drets

La persona interessada pot exercir els seus drets daccés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició.

En el tractament de les dades la legitimació de les quals es basa en el consentiment donat per la persona interessada, aquesta té el dret de retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. 

Per exercir aquests drets, la persona interessada pot enviar la vostra sol·licitud adreçant un escrit a Casa Asia per correu postal (Recinte de Can Tiana, c/ Bolívia, 56, 08018 Barcelona), oa través de l'adreça electrònica [protegit per correu electrònic]. A la sol·licitud s'ha d'indicar clarament el dret o drets que es vol exercir.

En el cas dels usuaris del servei de préstec de la Mediateca de Casa Asia, la persona interessada també pot exercir els seus drets daccés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició a través de Casa Asia, o adreçant-se al responsable del fitxer: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni. Servei de Biblioteques (Plaça de Salvador Seguí, 1-9, 08001 Barcelona), o mitjançant l'adreça electrònica: [protegit per correu electrònic] 

Si es considera que els seus drets no han estat atesos de manera adequada, la persona interessada té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, bé a través de la seu electrònica o al domicili, a el carrer Jorge Juan 6, 28001 Madrid.