1. Objecte i titularitat

Aquest web s'ha creat amb l'objectiu d'oferir als usuaris informació detallada sobre les activitats i els continguts de Casa Asia. De la mateixa manera, s'ofereix la possibilitat d'accedir a la informació sobre els serveis de Casa Asia a través de la mateixa.

Aquest Avís Legal té per objecte regular les condicions d'ús i utilització de la informació i serveis emplaçats al lloc www.casaasia.es, del qual és titular el Consorci Casa Asia (Des d'ara Casa Asia), amb NIF núm. Q0801118A i amb domicili social a Barcelona, ​​Recinte de Can Tiana, C/ Bolívia, 56.

Per contactar amb nosaltres podeu adreçar-vos a través del correu electrònic [protegit per correu electrònic] o del telèfon +34 93 368 08 36.

2. Acceptació de les condicions dús

Aquest Avís Legal regula l'accés i l'ús dels continguts i serveis oferts per Casa Asia mitjançant la web. No obstant això, la utilització d'alguns serveis es pot trobar sotmesa a determinades Condicions Particulars que podran substituir, completar i/o modificar aquest Avís Legal. En cas de contradicció prevaldrà el que estableixen les Condicions Particulars sobre aquest Avís Legal.

L'accés, la navegació i l'ús d'aquest web suposa l'acceptació expressa per l'usuari de tots els termes d'aquest Avís Legal.

3. Condicions d'accés

Amb caràcter general, l'accés a la informació, continguts i serveis disponibles en aquesta web, així com la seva navegació serà lliure i gratuïta per la qual cosa no es requerirà als usuaris registre, amb el corresponent lliurament de les vostres dades personals, ni l'ús de contrasenyes.

Això no obstant, sense perjudici del que estableix el paràgraf anterior, per fer ús de determinats serveis caldrà aportar dades personals, entre d'altres, nom i adreça de correu electrònic.

4. Condicions d'ús 

Les condicions d'accés i ús d'aquest web estan subjectes a la normativa legal vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l'usuari, i queden prohibits, amb caràcter general, qualsevol tipus d'actuació en perjudici de Casa Asia i que vagi en contra del present Avís Legal.

L'usuari es responsabilitza d'utilitzar aquest servei sense dur a terme activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que vulnerin els drets de Casa Asia o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el servei o impedir-ne la normal utilització per part d'altres usuaris.

5. Propietat industrial i propietat intel·lectual

L'usuari accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de les marques, noms comercials o els sobre els continguts i/o qualsevol dels elements inclosos a la web són propietat exclusiva de Casa Asia i/o de tercers aliens. Qualsevol ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització als efectes oportuns de Casa Asia, o del tercer titular dels drets afectats.

Són titularitat de Casa Asia els drets de reproducció, distribució i comunicació pública de la web. Tots els textos, dissenys, continguts, estructura, bases de dades, logos, codis font i la resta d'elements de la web estan protegits per la legislació en la matèria vigent. Casa Asia ostenta tots els drets de propietat intel·lectual necessaris per poder explotar la web, així com el conjunt d'elements que la conformen.

6. Responsabilitats

Aquesta web pot contenir informació facilitada per tercers o vincular enllaços externs a la institució pels quals, en cap cas, Casa Asia no es responsabilitza, ni té l'obligació de controlar, supervisar o vigilar. De la mateixa manera, tampoc no es responsabilitza dels hipervincles que els tercers aliens a Casa Asia puguin crear a través de les vostres pàgines web.

Els enllaços inclosos a la web a altres pàgines són merament informatius i no representen cap tipus d'associació amb els webs enllaçats, ni recomanació dels serveis o productes oferts per aquestes web. 

Casa Asia no té recursos tècnics ni humans per poder conèixer i controlar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres webs als quals es puguin establir enllaços des del web de la institució. Per tant, Casa Asia no pot garantir ni les condicions, ni la licitud dels continguts, ni la correcta prestació de serveis oferts als usuaris per tercers aliens, als quals es pot accedir mitjançant enllaços establerts en aquests llocs web.

En cas que els usuaris tinguin coneixement sobre la il·licitud de les activitats desenvolupades a través d'aquesta web de tercers aliens ho hauran de comunicar de forma immediata a Casa Asia, per tal que es deshabilitin els enllaços daccés a aquestes.

Així mateix, Casa Asia s'eximeix de responsabilitat pel que fa a les cookies que tercers aliens puguin instal·lar al dispositiu de l'usuari.

D'altra banda, tampoc no es derivarà responsabilitat per Casa Asia pels errors que es puguin apreciar als continguts de la seva web.

L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer, així com dels perjudicis que pugui causar a tercers per un ús il·legítim o indegut de la web de Casa Asia. 

7. Servei

Casa Asia es reserva el dret a realitzar qualsevol modificació als serveis, continguts i presentació de la web, així com al present Avís Legal, sense avisar prèviament. De la mateixa manera, es reserva el dret a interrompre, de manera temporal o permanent, l'accés, la navegació, l'ús del web o de qualsevol dels seus serveis, amb comunicació prèvia o sense. En ambdós supòsits, no hi haurà possibilitat per part de l'usuari de reclamar cap mena d'indemnització.