Casa Àsia

Accessos directesCap_casaasia
Educació > Cursos avançats d'idioma japonès marugoto (horari de matins)

Cursos avançats d'idioma japonès marugoto (horari de matins)

Curso: “Idioma japonés – Nivel básico 1” - IMG2

Aquests cursos estan basats en els estàndards d'ensenyament de la Japan Foundation, abreujats com JFS, que s'ajusten al seu torn al MCER, el marc comú de referència a Europa per a l'ensenyament de les llengües, un marc que divideix l'ensenyament en un total de sis nivells (A1-C2), i que ja s'utilitza en els centres d'idiomes de les principals universitats ia les escoles oficials d'idiomes.

Aquests estàndards es basen en una concepció de l'aprenentatge de l'idioma japonès orientada cap a l'enteniment mutu, combinant, d'una banda, la capacitat per realitzar una tasca utilitzant el japonès com a vehicle d'expressió; i de l'altra, la capacitat per comprendre una cultura diferent com a resultat d'un intercanvi cultural positiu.

Per a això, s'han creat materials d'estudi que proporcionen un aprenentatge amè, dinàmic i productiu, qualsevol que sigui la motivació de l'estudiant. El curs està dissenyat per a adults que viuen fora del Japó i que volen estudiar japonès per, a través de l'aprenentatge de la llengua, viure al mateix temps una experiència cultural.

Casa Àsia ha programat els cursos a raó d'una classe de dues hores de durada per setmana. Al llarg d'un any acadèmic es poden realitzar dos trams de MECR dividits en dos quadrimestres.

La inscripció a cada tram es fa de forma independent, tot i que s'informarà als alumnes via email de l'obertura d'inscripcions per al següent tram o nivell. En la mesura del possible, els alumnes continuaran cap als trams o nivells superiors mantenint el mateix horari i dia de la setmana en el qual es van inscriure per primera vegada.

Per a més informació sobre nivells, metodologia i llibres de text.

Nota: Tindran preferència per als nivells avançats aquells alumnes que hagin cursat el nivell previ a Casa Àsia o Fundació Japó. S'admetran alumnes externs en funció de les places disponibles, prèvia prova de nivell (gratuïta).

En cas d'haver places disponibles, es donarà accés començant per la puntuació més alta obtinguda a la prova de nivell.

Divendres 2018.09.07 de 11.00 h a 13.00 h es realitzarà la prova de nivell del torn de matí a la seu de Casa Àsia a Madrid (c / Major 69, 1r planta).

Per inscriure s'ha de posar en contacte amb formacionmadrid@casaasia.es enviant: nom complet, número de DNI, número de telèfon mòbil, adreça postal completa, el mètode d'estudi emprat fins llavors, el centre d'estudi, l'any d'estudi, el nombre d'hores d'estudi, coneixements adquirits.


CURS ANUAL NIVELLS A2-1 I A2-2

Horari dels cursos Marugoto A2-1 i A2-2:
Dilluns de 10.00 h a 12.00 h.
Es prega puntualitat.

Materials de text per als Nivells A2-1 i A2-2: Marugoto nihon no kotoba to Bunka A2-1 (La llengua i la cultura japoneses al complet).
Dos llibres: ACTIVITAT i COMPRENSIÓ.

DETALL DEL CURS MARUGOTO MATÍ A2-1:

Del dilluns 2018.09.10 al dilluns 2019.02.11. (44 hores).

Classes afegides:
Dimecres 19 de desembre de 2018 de 10.00 h a 12.00 h.

Les classes s'interrompen per Nadal el dimecres 19 de desembre de 2018 (última classe de l'any) i es reprendran el dilluns 7 de gener de 2019 (primera classe de l'any).

Els exàmens d'activitat i comprensió es realitzaran el dilluns 11 de febrer de 2019 de 10.00 h a 12.00 h.
Codi M-A2-1.

Import del curs Marugoto A2-1: 440 euros.

DETALLS DEL CURS MARUGOTO MATÍ A2-2:

Del dilluns 2019.02.18 al dilluns 2019.06.17. (38 hores).

NO hi haurà classe els dies:
Dilluns 15 abril 2019: FESTIU.

Classes afegits:
Dimecres 10 d'abril de 2019 de 10.00 h a 12.00 h.
Dimecres 12 de juny de 2019 de 10.00 h a 12.00 h.

Els exàmens d'activitat i comprensió es realitzaran el dilluns 17 de juny de 2019 de 10.00 h a 12.00 h.
Codi M- A2-2.

Import del curs Marugoto A2-2: 380 euros.

CURS ANUAL NIVELLS A2-5 I A2B1-1

Horari dels cursos Marugoto A2-5 i A2B1-1:
Dimarts de 10.00 h a 12.00 h.
Es prega puntualitat.

Materials de text per als nivells A2 -3; A2-4, A2-5: Marugoto nihon no kotoba to Bunka A2-2 (La llengua i la cultura japoneses al complet).
Dos llibres: ACTIVITAT i COMPRENSIÓ.

Materials de text per al Nivell A2B1-1 i A2B1-2:
Marugoto nihon no kotoba to Bunka A2B1 (La llengua i la cultura japoneses al complet).
Un sol llibre.

DETALL DEL CURS MARUGOTO MATÍ A2-5:

Del dimarts 2018.09.11 a dimarts 2019.01.15. (40 hores).

Classes afegits:
Dimecres 3 d'octubre de 2018 de 10.00 h a 12.00 h.
Dimecres 7 de novembre de 2018 de 10.00 h a 12.00 h.
Dimecres 12 de desembre de 2018 de 10.00 h a 12.00 h.

Les classes s'interrompran el dimarts 18 de desembre de 2018 (última classe de l'any) per Nadal i es reprendran el dimarts 8 gener 2019 (primera classe de l'any).

Els exàmens d'activitat i comprensió es realitzaran el dimarts 15 de gener de 2019 de 10.00 a 12.00 h.
Codi M- A2-5.

Import del curs Marugoto A2-5: 400 euros.

DETALL DEL CURS MARUGOTO MATÍ A2B1-1:

Del dimarts 2019.01.22 a dimarts 2019.06.18. (44 hores).

NO hi haurà classe els dies:
Dimarts 16 d'abril de 2019: FESTIU

Classes afegits:
Dimarts 22 de gener de 2019: CLASSE DE 9.00 h A 12.00 h
Dimarts 29 gener 2019: CLASSE DE 9.00 h A 12.00 h
Els exàmens d'activitat i comprensió es realitzaran el dimarts 18 de juny de 2019 de 10.00 h a 12.00 h.
Codi M-A2B1-1.

Import del curs Marugoto A2B1-1: 440 euros.

CURS ANUAL NIVELLS A2B1-2 I B1-1

Horari dels cursos Marugoto A2B1-1 i B1-1:
Dimarts de 12.00 h a 14.00 h.
Es prega puntualitat.

Materials de text per al nivell A2B1-1 i A2B1-2:
Marugoto nihon no kotoba to Bunka A2B1 (La llengua i la cultura japoneses al complet).
Un sol llibre.

Materials de text per als nivells B1-1; B1-2 i B1-3: Marugoto nihon no kotoba to Bunka B1-1 (La llengua i la cultura japoneses al complet).
Un sol llibre.

DETALL DEL CURS MARUGOTO MATÍ A2B1-2:

Del dimarts 2018.10.02 a dimarts 2019.02.12. (36 hores).

Les classes s'interrompen per Nadal el dimarts 18 de desembre de 2018 (última classe de l'any) i es reprendran el dimarts 8 de gener de 2019 (primera classe de l'any).

Els exàmens d'activitat i comprensió es realitzaran el dimarts 12 de febrer de 2019 de 12.00 h a 14.00 h.
Codi M-A2B1-2.

Import del curs Marugoto A2B1-2: 360 euros.

DETALL DEL CURS MARUGOTO MATÍ B1-1:

Del dimarts 2019.02.19 a dimarts 2019.06.18. (34 hores).

NO hi haurà classe els dies:
Dimarts 16 d'abril de 2019: FESTIU

Els exàmens d'activitat i comprensió es realitzaran el dimarts 18 de juny de 2019 de 12.00 h a 14.00 h.
Codi M-B1-1.

Import del curs Marugoto B1-1: 340 euros.

CURS ANUAL NIVELLS B1-2 I B1-3

Horari dels cursos Marugoto B1-2 i B1-3:
Dijous de 10.00 h a 12.00 h.
Es prega puntualitat.

Materials de text per als nivells B1-1; B1-2 i B1-3: Marugoto nihon no kotoba to Bunka B1-1 (La llengua i la cultura japoneses al complet).
Un sol llibre.

DETALL DEL CURS MARUGOTO MATÍ B1-2:

Del dijous 2018.09.13 al dijous 2019.01.31. (34 hores).

NO hi haurà classe els dies:
Dijous 1 novembre 2018: FESTIU
Dijous 6 desembre 2018: FESTIU
Les classes s'interrompen per Nadal el dijous 20 de desembre de 2018 (última classe de l'any) i es reprendran el dijous 10 gener 2019 (primera classe de l'any).

Els exàmens d'activitat i comprensió es realitzaran el dijous 31 de gener de 2019 de 10.00 h a 12.00 h.
Codi M-B1-2.

Import del curs Marugoto MATÍ B1-2: 340 euros.

DETALL DEL CURS MARUGOTO MATÍ B1-3:

Del dijous 2019.02.07 al dijous 2019.06.13. (34 hores).

NO hi haurà classe els dies:
Dijous 18 abril 2019: FESTIU

Els exàmens d'activitat i comprensió es realitzaran el dijous 13 de juny de 2019 de 10.00 h a 12.00 h.
Codi M-B1-3.

Import del curs Marugoto B1-3: 340 euros.

CURS ANUAL NIVELLS A2-3 I A2-4

Horari dels cursos Marugoto A2-3 i A2-4:
Dijous de 12.00 h a 14.00 h.
Es prega puntualitat.

Materials de text per als nivells A2 -3; A2-4, A2-5: Marugoto nihon no kotoba to Bunka A2-2 (La llengua i la cultura japoneses al complet).
Dos llibres: ACTIVITAT i COMPRENSIÓ.

DETALL DEL CURS MARUGOTO MATÍ A2-3:

Del dijous 2018.09.13 al dijous 2019.01.31. (34 hores).

NO hi haurà classe els dies:
Dijous 1 de novembre de 2018: FESTIU
Dijous 6 de desembre de 2018: FESTIU

Les classes s'interrompran el dijous 20 de desembre de 2018 (última classe de l'any) per Nadal i es reprendran el dijous 10 gener 2019 (primera classe de l'any).

Els exàmens d'activitat i comprensió es realitzaran el dijous 31 de gener de 2019 de 12.00 h a 14.00 h.
Codi M-A2-3.

Import del curs Marugoto A2-3: 340 euros.

DETALL DEL CURS MARUGOTO MATÍ A2-4:

Del dijous 2019.02.07 al dijous 2019.06.13. (34 hores).

NO hi haurà classe els dies:
Dijous 18 abril 2019: FESTIU
Dijous 2 maig 2019: FESTIU

Els exàmens d'activitat i comprensió es realitzaran el dijous 13 de juny de 2019 de 12.00 h a 14.00 h.
Codi M- A2-4.

Import del curs Marugoto A2-4: 340 euros.Inscripció:

Formes de realitzar la inscripció:
correu electrònic: formacionmadrid@casaasia.es

Informació a enviar:
Nom del curs
Nom complet de l'alumne
Adreça postal completa (c / o Pl., Nº, C.P.)
Telèfon mòbil de contacte
E-mail de contacte
Número de DNI

PER A ALUMNES EXTERNS A CASA ÀSIA I a la Fundacón JAPÓ: Per accedir a qualsevol nivell superior a l'A1 serà necessari realitzar una prova de nivell. En aquest cas, preguem indicar les següents dades: anys estudiant japonès, metodologia utilitzada, centre en el qual s'ha estudiat (o, si no, autodidacta), certificats del JLPT / Nôken obtinguts, etc. Per poder realitzar la prova de nivell cal haver enviat prèviament un correu electrònic sol·licitant-la.

ÉS IMPRESCINDIBLE INSCRIURE'S I REBRE CONFIRMACIÓ ABANS DE REALITZAR L'INGRÉS.

Matrícula:
Un cop feta la inscripció i rebuda la confirmació, l'import de la matrícula s'haurà d'abonar al compte corrent número ES88 0182 6035 40 0201504747 del Banc BBVA, indicant:
Codi del curs i el nom de l'alumne.

A continuació, s'haurà d'enviar una còpia del resguard de la transferència o ingrés al Centre Casa Àsia-Madrid (formacionmadrid@casaasia.es).

Sobre la forma d'adquirir els llibres de text necessaris per a cada curs els informarem en el moment de confirmar la seva inscripció.

Baixes:
Un cop començat el curs, no es tornarà l'import de la matrícula sota cap concepte, excepte en casos de força major demostrable.

Casa Àsia es reserva el dret de cancel·lar qualsevol curs en cas de no arribar a un mínim d'alumnes inscrits. Les dates i horaris proposats són susceptibles de variació. Es lliurarà un certificat d'assistència als alumnes que així ho sol·licitin.

Data
10/09/2018 > 18/06/2019
Horari
Del 10 de setembre de 2018 al 18 de juny de 2019.
Lloc
Centre Casa Àsia-Madrid
Palacio de Cañete
c/ Mayor, 69, 1ª planta · Aula 1
Madrid
Organitza
Casa Àsia
Ponent
Professora:
Taeko Kojima es va graduar a Kyoto University of Education i és professora llicenciada de japonès com a llengua estrangera, amb una àmplia experiència docent tant al Japó com a Espanya per a tots els nivells. Ensenya japonès d'una forma entretinguda amb un mètode dinàmic, molt participatiu i eficaç basat en el mètode Marugoto (el nou mètode d'ensenyament de l'idioma japonès per a estrangers dissenyat per Fundació Japó) i del qual Taeko és co-autora a la part de Gramàtica. En aquests moments és una de les professores amb formació en aquest mètode que més hores de classe ha impartit, acumulant així una àmplia experiència pràctica. És professora de japonès a Casa Àsia des de 2009.

Etiquetes

Desplegable
Share to Twitter Share to Facebook Share to LinkedIn Share to Google Reader Share to Yahoo Share to delicious Share to NetVibes Share to Digg Share to Menéame Share to La Tafanera Rss

Cerca al web de Casa Àsia
Casa Asia a la xarxa:
Facebook Twitter Youtube Flickr Spotify LinkedIn Foursquare

Agenda

Mapa interactiu d'Àsia-Pacífic

Mapa interactiu d'Àsia-Pacífic
Descobreix Àsia, país a país


  • Bann_bambu
  • Bann_interculturalidad
  • Bann_affbcn
  • Bann_europa
  • Bann_inhouse
  • Bann_turismo
  • Bann_innova
Casa Asia
Casa Àsia | Seu Social | Recinte de Can Tiana | c/ Bolivia, 56 | 08018 Barcelona | +34 93 368 08 36
Centre Casa Asia - Madrid | Palacio de Cañete | Calle Mayor, 69 | 28013 Madrid | +34 91 360 01 94
© CASA ÀSIA 2016. Avís legal. Produït per rodest