Casa Àsia

Accessos directesCap_casaasia
Curs d'iniciació a l'idioma japonès marugoto

Curs d'iniciació a l'idioma japonès marugoto

Curso intensivo de japonés

Aquests cursos estan basats en els estàndards d'ensenyament de la Japan Foundation, abreujats com a JFS, que s'ajusten al seu torn al MCER, el marc comú de referència a Europa per a l'ensenyament de les llengües.

Aquest marc divideix l'ensenyament en un total de sis nivells (A1-C2), i que ja s'utilitza en els centres d'idiomes de les principals universitats i a les escoles oficials d'idiomes.

Aquests estàndards es basen en una concepció de l'aprenentatge de l'idioma japonès orientada cap a l'enteniment mutu, combinant, d'una banda, la capacitat per realitzar una tasca utilitzant el japonès com a vehicle d'expressió; i de l'altra, la capacitat per comprendre una cultura diferent com a resultat d'un intercanvi cultural positiu.

Per a això, s'han creat materials d'estudi que proporcionen un aprenentatge amè, dinàmic i productiu, qualsevol que sigui la motivació de l'estudiant. El curs està dissenyat per a adults que viuen fora del Japó i que volen estudiar japonès per a, a través de l'aprenentatge de la llengua, viure al mateix temps una experiència cultural.

Casa Àsia ha programat els cursos de demà a raó d'una classe de dues hores de durada per setmana. Al llarg d'un any acadèmic es poden realitzar dos trams de MECR dividits en dos quadrimestres.

Casa Àsia ha programat els cursos de tarda a raó de dues classes de dues hores de durada per setmana. Al llarg d'un any acadèmic es poden realitzar tres trams de MECR dividits en tres trimestres.

Casa Àsia ha programat per primera vegada un curs en horari de tarda a raó d'una classe de dues hores de durada per setmana. Al llarg d'un any acadèmic es poden realitzar dos trams de MECR dividits en dos quadrimestres.

La inscripció a cada tram es fa de forma independent, tot i que s'informarà als alumnes via email de l'obertura d'inscripcions per al següent tram o nivell.

En la mesura del possible, els alumnes continuaran cap als trams o nivells superiors mantenint el mateix horari i dia de la setmana en el qual es van inscriure per primera vegada.


Per a més informació sobre nivells, metodologia i llibres de text:
http://www.fundacionjapon.es/LenguaDetalle.sca?leng_id=102&id=11

 

NIVELL A1

Materials de text pels nivells A1-1 y A1-2:
Marugoto nihon no kotoba to bunka  A1 (La llengua i la cultura japoneses al complet)
Dos llibres: ACTIVITAT i COMPRENSIÓ.

DATES DEL CURS MARUGOTO MATINS A1-1 (GRUP 1):

Del dilluns 18/09/2017 al dilluns 19/02/2018. (44 hores).

Classes afegides:
Dimecres 14/02/2018.

Las classes s'interrompran el dilluns 18/12/2017 (última classe de l'any) per Nadal i se reprendran el dilluns 08/01/2018 (primera classe de l'any).
Els examens oral i escrit es realitzaran el dilluns 19/02/2018 de 10 a 12h.
Codi M-A1-1 (GR1).
Import del curs MARUGOTO MATÍ A1-1 GR1: 440 euros.

DATES DEL CURS MARUGOTO MATINS A1-2 (GRUP 1):

Del dilluns 26/02/2018 al dilluns 18/06/2018. (38 hores).

NO hi haurà classe els dies:
Dilluns 19/03/18 (San José).
Dilluns 26/03/18 (Setmana Santa).
Dilluns 14/05/18 (Pont de San Isidro).

Classes afegides:
Dimecres 21/03/2018.
Dimecres 04/04/2018.
Dimecres 09/05/2018.
Dimecres 06/06/2018.
Dimecres 13/06/2018.

Els examens oral i escrito es realitzaran el dilluns 18/06/2018 de 10 a 12h.
Codi M-A1-2 (GR1).
Import del curs MARUGOTO MATÍ A1-2 GR1: 380 euros.

HORARI DELS CURSOS MARUGOTO A1-1 i A1-2 (Grup 1):

Dilluns de 10 a 12 h.
Es prega puntualitat.

NIVELL A1

Materials de text pels nivells A1-1 y A1-2:
Marugoto nihon no kotoba to bunka  A1 (La llengua i la cultura japoneses al complet)
Dos llibres: ACTIVITAT i COMPRENSIÓ.

DATES DEL CURS MARUGOTO MATINS A1-1 (GRUP 2):

Del dilluns 18/09/2017 al dilluns 19/02/2018. (44 hores).

Classes afegides:
Dimecres 14/02/2018.

Les classes s'interrompran el dilluns 18/12/2017 (última classe de l'any) per Nadal i es reprendran el dilluns 08/01/2018 (primera classe de l'any).
Els examens oral i escrit es realitzaran el dilluns 19/02/2018 de 12 a 14h.
Codi M-A1-1(GR2).
Import del curs MARUGOTO MATÍ A1-1 GR2: 440 euros.

DATES DEL CURS MARUGOTO MATINS A1-2  (GRUP 2):

Del dilluns 26/02/2018 al dilluns 18/06/2018. (38 hores).

NO hi haurà classe els dies:
Dilluns 19/03/18 (San José).
Dilluns 26/03/18 (Setmana Santa).
Dilluns 14/05/18 (Pont de San Isidro).

Classes afegides:
Dimecres 21/03/2018.
Dimecres 04/04/2018.
Dimecres 09/05/2018.
Dimecres 06/06/2018.
Dimecres 13/06/2018.

Els examens oral i escrito es realitzaran el dilluns 19/06/2018 de 12 a 14h.
Codi M-A1-2 (GR2).
Import del curs MARUGOTO MATÍ A1-2: 380 euros.

HORARI DELS CURSOS MARUGOTO A1-1 i A1-2  (Grup 2):

Dilluns de 12 a 14 h.
Es prega puntualitat.

NIVELL A1

Materials de text pels nivells A1-1 y A1-2:
Marugoto nihon no kotoba to bunka  A1 (La llengua i la cultura japoneses al complet)
Dos llibres: ACTIVITAT i COMPRENSIÓ.

DATES DEL CURS MARUGOTO TARDES A1-1:

Dimarts / dijous de 17 a 19h.
Del dimarts 19/09/2017 al dijous 21/12/2017. (44 hores).

NO hi haurà classe els dies:
Dimarts 10/10/17: DESCANS.
Dijous 12/10/17 (Festa Nacional).
Dimarts 07/11/17: DESCANS.
Dijous 09/11/17 (La Almudena).
Dimarts 05/12/17: DESCANS.
Dijous 07/12/17 (Pont de La Constitución i La Inmaculada).

L'examen oral es realitzarà el dimarts 19/12/2017 de 17 a 19h.
L'examen escrit es realitzarà el dijous 21/12/2017 de 17 a 19h.
Codi T-A1-1.
Import del curs MARUGOTO TARDA A1-1: 440 euros.

DATES DEL CURS MARUGOTO TARDES A1-2:

Dimarts / dijous de 17 a 19h.
Del dijous 09/01/2018 al dijous 15/03/2018. (38 hores).

NO hi haurà classe el dia:

Dijous 08/03/18: DESCANS.

L'examen oral es realitzarà el dimarts 13/03/2018 de 17 a 19h.
L'examen escrit es realitzarà el dijous 15/03/2017 de 17 a 19h.
Codi T-A1-2.
Import del curs MARUGOTO TARDA A1-2: 380 euros.

NIVELL A2-1

Materials de text pels nivells A1-1 y A1-2:
Marugoto nihon no kotoba to bunka  A1 (La llengua i la cultura japoneses al complet)
Dos llibres: ACTIVITAT i COMPRENSIÓ.

DATES DEL CURS MARUGOTO TARDA A2-1:

Dimarts / dijous de 17 a 19h.
Del dimarts 20/03/2018 al dijous 21/06/2018. (44 hores).

NO hi haurà classe els dies:

Dimarts 27/03/2018 (Setmana Santa).
Dijous 29/03/2018 (Setmana Santa).
Dimarts 01/05/2018 (Dia del Treballador).
Dijous 03/05/2018: DESCANS.
Dimarts 15/05/2018 (San Isidro).
Dijous 17/05/2018: DESCANS.

L'examen oral es realitzarà el dimarts 19/06/2018 de 17 a 19h.
L'examen escrit es realitzarà el dijous 21/06/2018 de 17 a 19h.
Codi T-A2-1.
Import del curs MARUGOTO TARDA A2-1: 440 euros.

NIVELL A1

Materials de text pels nivells A1-1 y A1-2:
Marugoto nihon no kotoba to bunka  A1 (La llengua i la cultura japoneses al complet)
Dos llibres: ACTIVITAT i COMPRENSIÓ.

DATES DEL CURS MARUGOTO TARDAS A1-1 RITME LENT:

Divendres de 18 a 20h.
Del divendres 08/09/2017 al divendres 02/03/2018. (44 hores).

NO hi haurà classe els dies:
Divendres 13/10/17 (dijous 12/10/2017 Festa Nacional).
Divendres 10/11/17 (dijous 09/11/2017 La Almudena).
Divendres 08/12/17 (La Inmaculada).

Important:
La classe del divendres 23/02/2018 serà de 16 a 20h.

Les classes s'interrompran per Nadal el divendres 22/12/2017 (última classe de l'any) i se reprendran el divendres 12/01/2018 (primera classe de l'any).
Els examens oral i escrito es realitzaràn el divendres 02/03/2018 de 18 a 20h.
Codi T-A1-1 LENT.
Import del curs MARUGOTO TARDA LENT A1-1: 440 euros.

DATES DEL CURS MARUGOTO TARDES A1-2 RITME LENT:

Divendres de 18 a 20h.
Del divendres 09/03/2018 al divendres 13/07/2018. (38 hores).

NO hi haurà classe el dia:
Divendres 30/03/18 (Setmana Santa).

Important:
La classe del divendres 06/07/2018 serà de 16 a 20h.

Els examens oral i escrito es realitzaràn el divendres 13/07/2018 de 18 a 20h.
Codi T-A1-2 LENT.
Import del curs MARUGOTO TARDA LENT A1-1: 380 euros.


Inscripció:

Formes de realitzar la inscripció:

Correu electrònic: formacionmadrid@casaasia.es

Informació a enviar:

Nom del curs
Nom complet de l'alumne
Adreça postal completa (C / o Plça., Nº, C.P.)
Telèfon mòbil de contacte
E-mail de contacte

ÉS IMPRESCINDIBLE INSCRIURE'S ABANS DE REALITZAR L'INGRÉS.

Matrícula:

Un cop feta la inscripció i rebuda la confirmació, l'import de la matrícula s'haurà d'abonar al compte corrent número ES88 0182 6035 40 0201504747 del Banc BBVA, indicant:

Codi del curs i nom de l'alumne.

A continuació, s'haurà d'enviar una còpia del resguard de la transferència o ingrés al Centre Casa Àsia-Madrid (formacionmadrid@casaasia.es).

Sobre la forma d'adquirir els llibres de text necessaris per a cada curs els informarem en el moment de confirmar la seva inscripció.


Baixes:

Un cop començat el curs, no es tornarà l'import de la matrícula en cap cas, excepte en casos de força major demostrable.

Casa Àsia es reserva el dret de cancel·lar qualsevol curs en cas de no arribar a un mínim d'alumnes inscrits. Les dates i horaris proposats són susceptibles de variació.

Es lliurarà un certificat d'assistència als alumnes que així ho sol·licitin.

 

Data
18/09/2017 > 13/07/2018
Horari
Del 18 de setembre de 2017 al 13 de juliol de 2018
Lloc
Centre Casa Àsia-Madrid
Palacio de Cañete
c/ Mayor 69, 1ª planta · Aula 1
Madrid
Organitza
Casa Àsia i Fundació Japó
Share to Twitter Share to Facebook Share to LinkedIn Share to Google Reader Share to Yahoo Share to delicious Share to NetVibes Share to Digg Share to Menéame Share to La Tafanera Rss
Casa Asia
Casa Àsia | Seu Social | Pavelló de Sant Manuel. Recinte Modernista de Sant Pau | Sant Antoni Maria Claret, 167 | 08025 Barcelona | +34 93 368 08 36
Centre Casa Asia - Madrid | Palacio de Cañete | Calle Mayor, 69 | 28013 Madrid | +34 91 360 01 94
© CASA ÀSIA 2016. Avís legal. Produït per rodest